Der er nu blevet tændt for varmen

Hvorfor er min radiator så ikke varm ?
Dette spørgsmål bliver tit stillet til varmemesteren, så her kommer forklaringen.

I “gamle dage”, tændte man for varmen i vores varmecentral ved at indstille fremløbstemperaturen på 60 grader. Det vil sige at man har 60 grader varmt vand rundt i systemet hele tiden. Radiatorerne var meget varme hele døgnet rundt, uden hensyntagen til, om nogen havde tændt for varmen eller ej.
Det vil med andre ord sige, at man har spildt en masse energi, på noget som slet ikke er nødvendigt. Når det er 10 til 15 grader udenfor, er der slet ikke brug for så høje temperaturer på vandet.
Når det så blev rigtig koldt (-5 grader), blev temperaturen hævet til omkring 80 grader, hvilket også er alt for højt og spild af energi.

Den måde man kører det på nu er følgene:
Temperaturen på vandet i varme systemet, bliver fortrinsvis styret af udetemperaturen. Det betyder, at hvis vi har temperaturer på 13-14-15 grader udenfor, så kan man ikke rigtig mærke varmen på radiatoren, da temperaturen i systemet, vil være et sted mellem 38-42 grader. Hvis man mærker på det lodrette rør der fører ned til radiatoren, vil man godt kunne være i tvivl om, om der er tændt.
Det er tændt, men man vil først rigtig kunne mærke varmen, når vi når ned omkring 10 grader. Under 10 grader vil vandet gradvist blive varmere og varmere.
For at sætte lidt perspektiv på denne manøvre….
Vi er gået fra en samlet udgift til fjernvarme på, ca. 1.100.000 kr. til ca. 950.000 kr. om året, samtidig er der sparet ca. 150 MWh til opvarmning af fjernvarmevand.

Hvis der slet ikke kommer varme i din radiator når du tænder den, hvis det lodrette varmerør er varmt og din radiator er kold, så ring til varmemesteren.

Nye opgangsdøre/dørtelefoner

Vi er nu kommet så langt i processen med udskiftning af opgangsdørene, at det er tid til lidt info.

De nye døre er bestilt, og skulle komme indenfor 8-10 uger. Det vil blive pulverlakerede sorte trædøre, med nogenlunde samme stil som nu, med glas i top og bund.

Der vil i forbindelse med de nye døre, blive sat et nyt låsesystem på, som er et briksystem. Mere om dette, vil blive omdelt på et senere tidspunkt.

Der vil i forbindelse med det nye briksystem, blive skiftet dørtelefoner i opgangene: Præstekærvej 11 og 13 samt Frederikssundsvej 188 og 192, da de opgange stadig har det gamle analog system, og de skal skiftes til nye digitale telefoner, som resten af opgangene har.

Der vil blive omdelt mere info og låsebrikker, når vi får dem fra Widex, og der bliver sat info op i opgangene, når vi får datoer på begyndelse af udskiftning af opgangsdørene