Viceværtens arbejdsopgaver

Renovation:

Der skal skaktes 11 opgange om ugen

Udskiftning af skraldebøtter 3 gange om ugen

Modtagelse/håndtering af farligt affald

Håndtering af storskrald

 

Administration:

Opfølgning på regninger fra håndværkere

Opfølgning på aftaler med andre, såsom fiskebilen, juletræssalg

Ejendoms log skrivning

Udlevering af vaskebrikker, samt kontakt til beboere

 

Vedligeholdelse:

Inspicering af bygninger & arealer

Udbedring af mindre skader

Rekvirering af håndværkere til større arbejder, herunder indhentning af tilbud på arbejdet

Udskiftning af pærer i ejendommen

 

Varmecentral:

Pasning og vedligeholdelse af varmecentral

Kontrol med anlæg, herunder udtømning af varmvandsbeholder

Rapportering til myndighederne, herunder aflæsning af målere

 

Økonomi:

Deltage aktivt i at finde besparelser på daglig drift af ejendommen

 

Diverse:

Omdeling af foreningspost, mødeindkaldelser osv.

Indkøb til møder

Gade fejning

Havearbejde

Snerydning+saltning

Mindre maleropgaver og div. forebyggende arbejde på ejendommen

Administration og vedligeholdelse af ejendommens hjemmeside