Vedtægter

På ekstraordinær generalforsamling d. 3 maj 2022, blev det besluttet at afvikle ejendommens 50 år gamle vedtægter, og overgå til normalvedtægten for ejerforeninger.

Grunden til dette er, at foreningens vedtægter er fra 1971 og således mere end 50 år gammel og, at ejerlejlighedsloven og megen anden lovgivning er ændret i mellemtiden. På grund af nye regler for tinglysning, kan man ikke længere ”lappe” på de gamle vedtægter ved, at foretage ændringer og derfor havde  bestyrelsen foreslået, at man overgik til normalvedtægten, der gælder for alle nybyggede ejerlejlighedsejendomme. Opstår der på et tidspunkt et behov for at tilpasse de nye vedtægter til Præstekærhaven kan det vedtages som tillæg eller afvigelse fra normalvedtægten.

Her kan du læse ejendommens nye vedtægter