Beboerreferat – 16. juni 2020

Bebyggelse på nabogrunden

Nedrivning og bebyggelse på nabogrunden påbegyndes snart. Der er lavet en aftale om benyttelse af gårdhaven til opbevaring af materialer m.m., hvorfor den i perioden ikke vil være tilgængelig. Ligeledes er der aftalt genopretning af gårdhaven efterfølgende.
Bestyrelsen har hyret rådgivende ingeniør til bistand på projektet til bl.a. scanning af vores bygning ifm. sætningsskader og generel rådgivning.

Investering i varmeanlæg

Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for at vedligeholde og forbedre varmeanlæg, -fordeling og vandkøling. Det skyldes både almindelig vedligeholdelse og fornyelse, samt et ønske om besparelser ved et mere efficient anlæg.

Haveforening og havedag

Der er blevet etableret en haveforening, der får mulighed for at præge udformningen af fællesområderne. Derudover er der afholdt havedag søndag d. 14. juni, hvor haveudvalget havde planlagt nogle arbejdsopgaver, bl.a. flytning af gårdhaven ifm. byggeri på nabogrunden og generel beplantning af bare områder.

Udskiftning af opgangsdøre

Mange af opgangsdørene og låsene trænger til en udskiftning, da reparation ikke ikke betale sig. Bestyrelsen har derved igangsat indhentning af tilbud på nye sikkerhedsdøre samt låsesystem med nøglebrikker til opgangene. Yderligere undersøges det, om samme låsesystem kan benyttes til de lejligheder, som måtte ønske det. Mere info om udskiftningen af døre og låsesystem, når projektets omfang er fastlagt.

Øvrige emner

  • Gamle cykler indsamlet
  • Udbedring af fliser på torvet
  • Affaldssortering – venligst benyt de korrekte containere.