Beboerreferat – 16. juni 2020

Bebyggelse på nabogrunden

Nedrivning og bebyggelse på nabogrunden påbegyndes snart. Der er lavet en aftale om benyttelse af gårdhaven til opbevaring af materialer m.m., hvorfor den i perioden ikke vil være tilgængelig. Ligeledes er der aftalt genopretning af gårdhaven efterfølgende.
Bestyrelsen har hyret rådgivende ingeniør til bistand på projektet til bl.a. scanning af vores bygning ifm. sætningsskader og generel rådgivning.

Investering i varmeanlæg

Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for at vedligeholde og forbedre varmeanlæg, -fordeling og vandkøling. Det skyldes både almindelig vedligeholdelse og fornyelse, samt et ønske om besparelser ved et mere efficient anlæg.

Haveforening og havedag

Der er blevet etableret en haveforening, der får mulighed for at præge udformningen af fællesområderne. Derudover er der afholdt havedag søndag d. 14. juni, hvor haveudvalget havde planlagt nogle arbejdsopgaver, bl.a. flytning af gårdhaven ifm. byggeri på nabogrunden og generel beplantning af bare områder.

Udskiftning af opgangsdøre

Mange af opgangsdørene og låsene trænger til en udskiftning, da reparation ikke ikke betale sig. Bestyrelsen har derved igangsat indhentning af tilbud på nye sikkerhedsdøre samt låsesystem med nøglebrikker til opgangene. Yderligere undersøges det, om samme låsesystem kan benyttes til de lejligheder, som måtte ønske det. Mere info om udskiftningen af døre og låsesystem, når projektets omfang er fastlagt.

Øvrige emner

  • Gamle cykler indsamlet
  • Udbedring af fliser på torvet
  • Affaldssortering – venligst benyt de korrekte containere.

Beboerreferat – 24. oktober 2019

Internet

Vores kontrakt med Yousee er blevet undersøgt, og der er intet i vejen for, at andre udbydere benyttes til levering af bredbånd. Der vil derfor snarlig blive åbne op for muligheden for at skifte.

Vi gør opmærksom på, at man i den forbindelse uopfordret kan blive kontaktet af andre udbydere, ligesom en eventuelt ændring kan have betydning for samlefordele hos Yousee.

Generel orden og oprydning

Vi har haft nogle episoder med manglende oprydning i vaske-/tørrerum samt henstilling af affald i skakter, ved affaldscontainere og affaldsrum. Vi beder derfor alle om at rydde op efter sig selv og benytte faciliteterne korrekt.

Investering og vedligeholdelse

Forenings budget ser rigtig fornuftigt ud. Derfor er der iværksat flere initiativer mht. investeringer i langsigtede tiltag samt umiddelbar vedligeholdelse.

Her kan bl.a. nævnes:

  • Fjernaflæsning af radiatorer.
  • Maling af opgange.
  • Varmecentral.

Beboerreferat – 12. september 2019

´Det lille torv’

Der er blevet afholdt loppemarked/torvedag på vores torv, hvilket virkede til at være en succes med mange besøgende. Det har længe været et ønske fra bestyrelsen at skabe mere liv på torvet og inddrage lokale.

Der er i denne forbindelse blevet installeret strømudtag til pladsen, hvilket lignende arrangementer kan benytte sig af, fx et julemarked med salg af juletræer, julebelysning m.m.

Affaldssortering

Der blev for nylig meldt ud, at vi havde anmodet om sorteringssystemer sponsoreret af kommunen. De er nu ankommet og mere information om afhentning vil blive meldt ud snarest.

Det er vigtigt at der sorteres korrekt – også generelt – da forkert sortering medfører øgede affaldsomkostninger for foreningen. Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på, om affaldet kunne sorteres mere korrekt. Brochurer om god sortering, tips og tricks bestilles.

Internet

Der er flere beboere som har spurgt ind til mulighederne for at skifte internetudbyder. Vi har igangsat en undersøgelse af vores kontrakt og forpligtelser over for YouSee, især i forbindelse med opgradering af infrastrukturen, der skulle forbedre TV og Internet.

Vi giver besked, når vi ved mere.

Igangværende projekter

Altaner – igangsættes umiddelbart efter efterårsferien.

Tillæg til husorden er under udarbejdelse.

Taglejligheder – vi afventer de sidste beregninger fra entreprenørfirmaet.

Varmecentral – grundet for høj temperatur på returvandet bliver foreningen opkrævet gebyr for nedkøling. Vi undersøger mulighederne for tiltag og investeringer.

Ligeledes undersøges mulighederne for blødtvandsanlæg, der bl.a. kan mindske indholdet af kalk i vandet.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. juni 2019

Konstituering af bestyrelsen

Formand – Martin
Næstformand – Katrine

Information til beboere

Bestyrelsen ønsker at forbedre kommunikationen med beboerne om bestyrelsens arbejde og beslutninger.

Derfor er der igangsat flere initiativer, bl.a.:

Havedag

D. 4. maj blev der afholdt havedag. Der blev udrettet en hel del bl.a. anlagt højbed, redskabsskur, sandkasse, loungesæt, fuglebad m.m. Der skulle også have været malet, men vejret tillod det ikke, desuden var der rigeligt af opgaver.

Bestyrelsen overvejer at gøre det til et tilbagevendende event – halvårligt eller årligt.

Og vi håber på endnu flere deltagere næste gang.

Vedligeholdelse

Der vil blive udarbejdet en vedligeholdelsesplan for bygningerne og fællesområder. Den vil indeholde prioritering, tidshorisont og budgettering af store og små opgaver.

I samme omgang vil varmemesterens faste opgaver blive gennemgået. Brugen af eksterne leverandører vil blive revurderet mht. omfang og opgaver – typisk kun ved ferie, uden for arbejdstid eller akutte henvendelser.

Diverse

Låsen i nr. 18 blev udskiftet, og det gav udfordringer med levering af aviser (til trods for, at Bladkompagniet blev kontaktet og rykket for afhentning af ny nøgle).

Gelændere bliver løbende vedligeholdt, hvilket kan indebære brug af sort ståltråd. Andre løsninger overvejes.