Afstemningsresultat af ekstraordinær generalforsamling

På ejendommens ekstraordinære generalforsamling i går, blev der stemt om frasalg af tagarealet til indretning af tagboliger i samarbejde med skou-gruppen.

Der var 34 fremmødte/fuldmagter

Resultatet blev:

28 stemte for

5 stemte imod

1 blank

Projektet er hermed godkendt, og der arbejdes videre med Skou-gruppen. Skou-gruppen går nu videre med byggeansøgning til Københavns kommune, og så snart vi ved mere, vil informationen blive lagt på hjemmesiden under sit eget punkt, der kommer til at hedde tagprojekt.

Planen er, at alt hvad der kommer til at omhandle dette projekt, bliver lagt på hjemmesiden.