Elektrikeren er stadig i gang

Elektrikeren fortsætter arbejdet med, at udskifte styresystemet i varmecentralen i dag.
Der kan komme udfald på det varme vand, samt varme i radiatorerne, henover dagen.
Men det hele skulle gerne virke igen, ved 15 tiden.

Intet varmt vand og varme

Elektrikeren er i gang med, at skifte styresystemet i vores varmecentral. Der er derfor ingen strøm til cirkulationspumperne i øjeblikket

Vi forventer, at der bliver tændt igen ved 15 tiden

Intet varmt vand

Vvs’erne er lige nu (kl 13), i gang med at skifte en føler i varmtvandsbeholderen. Vi forventer at det er tilbage om et par timer

Opdatering kl. 15
Der er nu tændt for det varme vand igen, det er dog ‘møj beskidt’, så lad det endelig løbe til det er klart igen

Der er nogle beboere der oplever, at der slet ikke er noget tryk på vandet. Hvis du oplever dette, så skal pillatoren/“vandhanesien” skrues af på vandhanen og renses for rust og kalk, så skulle der gerne være hul igennem igen.

Skidt i vandhanerne

Vvs’erne har været nødt til at tømme vores varmtvandsbeholder i dag. Det har desværre gjort, at der er blevet skudt en masse rust og kalk afsted i vandrørene.

Der er nogle beboere der oplever, at der slet ikke er noget tryk på vandet. Hvis du oplever dette, så skal pillatoren/“vandhanesien” skrues af på vandhanen og renses for rust og kalk, så skulle der gerne være hul igennem igen.

Begynder vanskeligheder i den nye varmecentral

Som flere beboere har bemærket, så mister vi vores varme vand, på nogle meget ubelejlige tidspunkter. (når der er størst forbrug)
Vi har alle mand på sagen, og indtil videre er fejlen muligvis lokaliseret, til en defekt/forkert monteret motorventil.
Den automatiske styring virker ikke, derfor skal ventilen indstilles manuelt når det varme vand begynder at forsvinde. Så det hygger varmemesteren og Formanden sig med, indtil nogen kommer med en løsning, som gerne skulle blive i denne uge.

Dato generalforsamling

Så er der fundet dato for generalforsamling. Det bliver tirsdag d. 25/4 kl. 19:00 i salen i pilegården.

Mere officiel indkaldelse følger, når vi nærmer os.

Status på opgangsdørene 23/1

Vi havde møde med ”dørmændene” i sidste uge, og her er fejl og mangelliste, ifb. med gennemgang af dørene.

Nedenstående punkter 1-7, forventes udbedret senest fredag 27/1

  1. Fjernelse af film på alle sparkeplader
  2. Indstilling/justering af alle dørpumper
  3. Montering af korrekt langskilt i nr. 188, således at der monteres langskilt uden cylinder
  4. Der udføres sort silikone fuge over døren i nr. 192
  5. Der er 3 stk. bundfuger under bundstykker der skal rettes efter fugen er blevet trykket
  6. Der skal ved 2 stk. døre genmonteres 1 stk. indfatning/gerigt i venstre side
  7. Ved 2-3 stk. døre skal greb/knop løsnes, således at grebspind får frigang

Der er møde med elektrikeren i starten af næste uge, vedr. nedenstående punkt 8

  1. Elektriker udskifter alle slutblik til strømløsåben El-slutblik, således at alle låse er åbne, ved strømsvigt

Maleren kommer og ordner punkt 9 (den sidste finish), når elektrikeren er færdig

  1. Maler udfører malerarbejde (sort), ved gerigter/indfatninger på indvendig side af nye døre

De nye opgangsdøre

Opdatering dørene 12/01 2023

Status på dørene er jo bare gaven der bliver ved med, at give….

Der er fredag d. 6/1 2023, blevet monteret dørpumper på alle opgangene. Dermed ikke sagt, at de alle er blevet justeret så de virker som de skal, det havde man åbenbart for travlt til. Så status er lidt , at de kører sådan lidt tjaaaa, de lukker da de fleste af dem, også nogle af dem rigtig hårdt, men…

De håndtag der mangler, lever deres helt eget liv. De er udsat til levering og montering på fredag d. 13/1 2023, og denne dag er der samtidig krisemøde med firmaet der har leveret dørene, så vi kan komme af med vores frustrationer, og få lavet en køreplan for de resterende fejl og mangler.
Opdatering dørene 4/1 2023

Der er på nuværende tidpunkt sat håndtag på Præstekærvej 11, 16, 18,20,22 og Frederikssundsvej 188. De sidste 5 håndtag bliver leveret mandag d. 9/1 og forventes monteret, tirsdag d. 10/1, vi afventer en status på montering af dørpumper, der er på nuværende tidspunkt monteret dørpumpe i nr 16, resten mangler.

Der vil blive opdateret her på hjemmesiden, når vi ved mere om dørpumperne.
Opdatering dørene 30/12 2022

Bestyrelsen har i dag fået opdateringen omkring montering af dørene.
De har været ramt af forkerte leveringer af håndtag til dørene, som virkelig har forsinket ptojektet, dette skulle være løst nu og vi er blevet lovet at alle håndtag og dørpumper ville blive monteret i løbet af uge 1.
Vi håber at tidsplanen holder denne gang

Venlig Hilsen

Martin H. Christensen
Formand E/F Præstekærhaven
Opdatering dørene 27/12 2022

Tømreren var her i fredags d.23/12, for at skifte håndtag og dørpumper. Det viser sig så, at det igen er de forkerte håndtag som ikke passer på dørene.
Vi prøver at få en afklaring og en realistisk tidsplan, men det lader til at projektet kommer til, at gå ind i det nye år, før det er færdigt.
Der bliver opdateret her på siden, når vi ved noget mere.
Opdatering 20/12 2022

Jamen altså….

Så manglede der lige nogle håndtag som var i restordre…

Nu er det sidste nye, at de er færdige på torsdag d 22/12
Opdatering d. 7/12 2022

Som flere nok har bemærket, er vi ikke kommet helt i mål med opgangsdørene endnu.
Elektrikerne har været gevaldigt udfordret med det gamle dørsystem, i de opgange der endnu ikke var skiftet til det nye digitale system.
Det har desværre medført en pæn forsinkelse på projektet, men de er i sidste uge kommet i mål med de døre der drillede, og de er i denne uge gået videre til de døre som har fået det nye system, så nu går det fremad i normalt tempo. Dørmændene som skal lave det sidste (håndtag, dørpumper og dørkarme), kommer og starter op på tirsdag.

Forventet slutdato… Vi håber på fredag d. 16/12
Udskiftningen af opgangsdørene er begyndt i denne uge. Vi forventer, at alle døre er skiftet i løbet af 14 dage.

Elektrikeren installere briklæser i dørtelefonanlægget, efter døren er monteret.

Husk at få taget de nye brikker med, som er omdelt i postkasserne. Vi kender ikke rækkefølgen på udskiftning af dørene, den kan være skiftet når du kommer hjem

Det sidste vedr. varmecentral

På torsdag d. 22/12 kommer HOFOR og skal godkende vores varmecentral. I den forbindelse vil der blive foretaget trykprøvning af det nye anlæg.

Vi ved ikke hvilken tid på dagen de kommer, men der kan forekomme udfald på varmen, i den tid hvor trykprøven står på (ca. 1 time).
Det varme vand burde ikke blive påvirket af trykprøven, da der er varmt vand i varmtvandsbeholderen at tage fra, mens prøven står på.