Status på opgangsdørene 23/1

Vi havde møde med ”dørmændene” i sidste uge, og her er fejl og mangelliste, ifb. med gennemgang af dørene.

Nedenstående punkter 1-7, forventes udbedret senest fredag 27/1

  1. Fjernelse af film på alle sparkeplader
  2. Indstilling/justering af alle dørpumper
  3. Montering af korrekt langskilt i nr. 188, således at der monteres langskilt uden cylinder
  4. Der udføres sort silikone fuge over døren i nr. 192
  5. Der er 3 stk. bundfuger under bundstykker der skal rettes efter fugen er blevet trykket
  6. Der skal ved 2 stk. døre genmonteres 1 stk. indfatning/gerigt i venstre side
  7. Ved 2-3 stk. døre skal greb/knop løsnes, således at grebspind får frigang

Der er møde med elektrikeren i starten af næste uge, vedr. nedenstående punkt 8

  1. Elektriker udskifter alle slutblik til strømløsåben El-slutblik, således at alle låse er åbne, ved strømsvigt

Maleren kommer og ordner punkt 9 (den sidste finish), når elektrikeren er færdig

  1. Maler udfører malerarbejde (sort), ved gerigter/indfatninger på indvendig side af nye døre