Beboerreferat – 12. september 2019

´Det lille torv’

Der er blevet afholdt loppemarked/torvedag på vores torv, hvilket virkede til at være en succes med mange besøgende. Det har længe været et ønske fra bestyrelsen at skabe mere liv på torvet og inddrage lokale.

Der er i denne forbindelse blevet installeret strømudtag til pladsen, hvilket lignende arrangementer kan benytte sig af, fx et julemarked med salg af juletræer, julebelysning m.m.

Affaldssortering

Der blev for nylig meldt ud, at vi havde anmodet om sorteringssystemer sponsoreret af kommunen. De er nu ankommet og mere information om afhentning vil blive meldt ud snarest.

Det er vigtigt at der sorteres korrekt – også generelt – da forkert sortering medfører øgede affaldsomkostninger for foreningen. Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på, om affaldet kunne sorteres mere korrekt. Brochurer om god sortering, tips og tricks bestilles.

Internet

Der er flere beboere som har spurgt ind til mulighederne for at skifte internetudbyder. Vi har igangsat en undersøgelse af vores kontrakt og forpligtelser over for YouSee, især i forbindelse med opgradering af infrastrukturen, der skulle forbedre TV og Internet.

Vi giver besked, når vi ved mere.

Igangværende projekter

Altaner – igangsættes umiddelbart efter efterårsferien.

Tillæg til husorden er under udarbejdelse.

Taglejligheder – vi afventer de sidste beregninger fra entreprenørfirmaet.

Varmecentral – grundet for høj temperatur på returvandet bliver foreningen opkrævet gebyr for nedkøling. Vi undersøger mulighederne for tiltag og investeringer.

Ligeledes undersøges mulighederne for blødtvandsanlæg, der bl.a. kan mindske indholdet af kalk i vandet.