Beboerreferat – 24. oktober 2019

Internet

Vores kontrakt med Yousee er blevet undersøgt, og der er intet i vejen for, at andre udbydere benyttes til levering af bredbånd. Der vil derfor snarlig blive åbne op for muligheden for at skifte.

Vi gør opmærksom på, at man i den forbindelse uopfordret kan blive kontaktet af andre udbydere, ligesom en eventuelt ændring kan have betydning for samlefordele hos Yousee.

Generel orden og oprydning

Vi har haft nogle episoder med manglende oprydning i vaske-/tørrerum samt henstilling af affald i skakter, ved affaldscontainere og affaldsrum. Vi beder derfor alle om at rydde op efter sig selv og benytte faciliteterne korrekt.

Investering og vedligeholdelse

Forenings budget ser rigtig fornuftigt ud. Derfor er der iværksat flere initiativer mht. investeringer i langsigtede tiltag samt umiddelbar vedligeholdelse.

Her kan bl.a. nævnes:

  • Fjernaflæsning af radiatorer.
  • Maling af opgange.
  • Varmecentral.